Розвиток громад в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»