Проєкти

Створення національної мережі REYN «Рома ранні роки»

Проект «Створення національної мережі REYN «Рома ранні роки» направлено на підтримку фахівців, які працюють з ромськими дітьми раннього віку.

Міжнародна мережа REYN була створена у 2013р. Міжнародною асоціацією «Крок за кроком» за підтримки ініціативи «Копачі Рома» програми «Раннє дитинство» Фондів Відкритого суспільства – мережа Roma Early Years Network (REYN). На сьогодні REYN об’єднує 450 осіб, які працюють з ромськими дітьми у 32-ох країнах Європи, Кавказу та США. З часу створення міжнародної мережі REYN були також створені національні мережі у 9-ти країнах, що полегшувало спілкування їх членів всередині країни.

Починаючи з 2011 року, Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» активізував свою діяльність, спрямовану на забезпечення якісної освіти для ромських дітей шляхом реалізації проектів зі створення Центрів підтримки для ромських батьків та створенням умов для успішного навчання в пілотних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у містах Ужгород, Мукачево та смт. Петровірівка Одеської області. За цей час сформувалася спільнота фахівців з числа ромів та українських педагогів, які працюють над покращенням умов для здобуття якісної освіти ромськими дітьми.

Досвід інших країн – членів Міжнародної асоціації «Крок за кроком», в яких були створені національні мережі REYN, свідчить про численні позитивні результати: підвищення впевненості та компетентності фахівців у роботі з ромськими дітьми, у діях членів мережі з обстоювання прав дітей на якісну освіту, у розвитку ефективної співпраці між різними ключовими особами (представниками державних і громадських організацій, батьками, іншими членами громад).

Основна мета проекту – підвищення спроможності фахівців, а також ромських батьків, у роботі з ромськими дітьми віком від народження до 10 років, обстоюванні їхнього права на якісну освіту шляхом створення національної мережі REYN– мережі фізичних осіб та організацій. Зазначена мета також забезпечить кращу поінформованість і координацію дій між громадськими та державними організаціями для забезпечення якісної освіти для ромських дітей.

Тривалість проекту – листопад 2016 року - жовтень 2017 року (12 місяців)

В рамках зазначеної мети планується досягти наступні цілі:

Оскільки мережа буде відкрита як для фізичних осіб, так і для організацій, її учасниками стануть такі категорії – цільові групи проекту:

 • Представники ромських та інших громадських організацій, у тому числі ромські батьки.
 • Педагогічні працівники – вихователі, вчителі початкових класів, керівники дошкільних і загальноосвітніх шкіл, викладачі вищих педагогічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку вихователів і вчителів початкових класів.
 • Ромські медіатори.
 • Представники державних органів влади.
 • Працівники соціальної сфери та сфери охорони здоров’я.
 • Інші зацікавлені члени ромських громад.

У реалізації цього проекту очікується участь партнерських організацій, а саме: ГО Товариство циган Закарпаття «Рома» (м. Ужгород), Закарпатського обласного товариства ромів «Романі Чгіб» (м. Ужгород), ГО «Рука допомоги» (м. Ужгород), Закарпатського обласного фонду «Благо» (м.Ужгород), БФ «Планета добрих людей» (м. Одеса), Черкаської обласної ГО «Романі рота» (м. Золотоноша), Волинської обласної громадська організація «Терне рома» (м. Луцьк), а також навчальних закладів у м.Ужгород, Мукачево, Одеса (дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади, обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти).

Основними кількісними та якісними короткостроковими результатами проекту стануть наступні:

 • Створення національної мережі REYN, яка об’єднає більше 100-та членів – фізичних і юридичних осіб: фахівців, які працюють з ромськими дітьми, у тому числі ромських батьків.
 • Розроблені інформаційні матеріали про мережу (буклет, постер), які будуть поширені на сайтах ВФ «Крок за кроком» та інших партнерських організацій.
 • Створено Фейсбук -сторінку мережі REYN та сторінку на сайті ВФ «Крок за кроком», яка висвітлюватиме її діяльність.
 • Забезпечення комунікації між членами мережі – надсилання щомісячного електронного вісника, обмін іншими ресурсами з питань освіти та розвитку дітей.
 • Ознайомлення з досвідом діяльності міжнародної мережі REYN та досвідом діяльності інших національних мереж у країнах Словаччина, Словенія, Хорватія, Сербія.
 • Створення стратегії розвитку національної мережі  REYN, обговорення її з усіма членами мережі.

Очікуються також довгострокові результати проекту:

 • Посилення спроможності фахівців, які працюють з ромськими дітьми, у тому числі ромських батьків у наданні якісної освіти і забезпеченні розвитку дітей від народження до 6-ти років.
 • Посилення спроможності членів мережі в обстоюванні права ромських дітей на якісну освіту.
 • Покращення якості освітніх послуг для ромських дітей у дошкільних навчальних закладах та початкових класах, що забезпечить їхню подальшу успішність у середній школі.
 • Збільшення мережі однодумців, об’єднаних спільним баченням щодо важливості забезпечення якісної освіти і різнобічного розвитку для ромських дітей.

 

 Завантажити буклет

 

Мережа РЕЙН – що це?Завантажити буклетЗавантажитиЗавантажитиЗавантажити

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.