Проєкти

Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти

Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти

Реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ).

2020–2022 рр.

 

 

Розвиток дошкільної освіти є одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики в Україні. Уряд України здійснив важливі ініціативи щодо реформування сектору дошкільної освіти, що знайшло відображення у Законі «Про освіту» (2017 р.) та оновленому в січні 2021 року Базовому компоненті дошкільної освіти.

Однак якість дошкільної освіти, а також система моніторингу та оцінки залишаються питаннями, що потребують конструктивних рішень, особливо у межах реформи децентралізації. Особливо гострими стають питання: єдиного розуміння якості дошкільної освіти, стандартів якості дошкільного середовища, вимог до підготовки педагогів та педагогічних стандартів.

Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) підтримує реформу дошкільної освіти. Так, у 2019 році було проведено дослідження «Критерії якості дошкільної освіти».

Критерії якості дошкільної освіти: звіт за результатами дослідження в межах міжнародного проекту «Міжнародні критерії якості дошкільних освітніх програм» (ECERS)

Основою дослідження стала методика ECERS — інструмент оцінювання якості програм дошкільної освіти для дітей віком від 2 до 5 років, зокрема: якості взаємодії між керівниками ЗДО і дітьми, персоналом і батьками, взаємодії між вихованцями освітнього закладу, сприйняття дітьми навчальних матеріалів, а також таких критеріїв, як простір ЗДО, співвідношення кількості дітей і вихователів та ін.

У 2020-2022 роках ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки, спільно з Українським інститутом розвитку освіти підтримує поширення методики ECERS-3 шляхом проведення інформаційної компанії, розробки інформаційних матеріалів, нарощування потенціалу місцевих експертів, підтримки збору даних та їх аналізу, укладання звіту.

Детальніше про ECERS-3

Інформаційна компанія

Міжнародні критерії якості дошкільної освіти та дослідження за методикою ECERS-3

Структура, зміст і використання методики ECERS-3 в закладах дошкільної освіти

Умеблювання й практики повсякденного догляду для дошкільнят за методикою ECERS-3

Мовлення, грамотність і види навчально-пізнавальної діяльності дошкільнят за методикою ECERS-3

Взаємодія в дитсадку під час освітнього процесу та структурування програми закладу дошкільної освіти за методикою ECERS-3

Підвищення доступності дошкільної освіти, професійне зростання педагогів та навчальні програми, засновані на сучасному підході до якісного дошкілля

Інформаційні матеріали

Ключові показники якості дошкільної освіти

У публікації представлено ключові показники, які забезпечують якість послуг і визначають місце освіти в широкому соціальному контексті. Представлена інформація співвідноситься з Міжнародними критеріями якості дошкільних освітніх програм та Міжнародною методикою оцінювання якості дошкільної освіти (ECERS).

Читати повністю

 

Що таке якісна дошкільна освіта

У цій публікації представлено показники якості дошкільної освіти в розрізі щоденної діяльності дітей: гра, взаємодія, спілкування, формування життєвих та академічних навичок, безпека й все те, що забезпечує добробут і розвиток дитини.

Читати повністю

Проведення дослідження

ЮНІСЕФ та Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» продовжуватимуть ініціативи спрямовані на створення безпечного інклюзивного середовища та сприяння позитивному ненасильницькому спілкуванню.

Корисні ресурси:

Проект «Розвиваємо інклюзивне освітнє середовище у дитячих садках Донецької і Луганської областей».

Проект «Підвищення якості дошкільної освіти в Україні».

Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти.

Подорож однією книгою.

Підвищення якості дошкільної освіти та догляду за дітьми в Україні.

Дайте своїй дитині найкращий початок: створіть фундамент для якісного навчання.

Педагоги, які працюють з маленькими дітьми, змінюють життя.

Вкладайте у компетентних педагогів.

Якість дошкільної освіти (серія вебінарів). 

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.