Проєкти

Просування громадянської освіти в початковій школі в контексті нових освітніх стандартів

Навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів із формування громадянської компетентності «Розвиваємо громадянські компетентності з першого класу»

Термін реалізації: вересень 2017 р. - липень 2018 р.

Концепція Нової Української Школи, затверджена урядом України у грудні 2016 року, визначила основні напрями реформ в освітній сфері до 2029 року. Концепція передбачає створення і запровадження у вересні 2018р. нових освітніх стандартів початкової загальної освіти, що базуються на компетентнісному підході. Ключові компетентності, в свою чергу, передбачають формування соціальної і громадянської компетентності. Іншою характеристикою нових освітніх стандартів є інтегрований підхід до організації освітнього процесу, особливо у початковій школі

Планується досягнути зазначену мету через виконання таких завдань:

  1. Розроблення навчально-методичних матеріалів для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності.
  2. Підготовка педагогів 10-ти пілотних шкіл (20 перших класів) до використання навчальних матеріалів із формування громадянської компетентності та їх методичний супровід (наставництво).
  3. Пілотування та доопрацювання навчальних матеріалів для дітей, педагогів і батьків.

Цільові групи та бенефіціари:

  • Основною цільовою групою є вчителі перших класів, які у вересні 2017 року почали пілотувати нові освітні стандарти початкової загальної освіти в рамках експерименту Міністерства освіти і науки України. Для реалізації завдань проекту буде відібрано 10-ти пілотних шкіл.
  • Іншою цільовою групою є батьки дітей, які будуть використовувати навчальні матеріали, підготовлені в рамках проекту.
  • Кінцевими бенефіціарами є діти віком 6-7 років, залучені до освітнього процесу у 20 пілотних класах – близько 600 дітей.

Цінності демократії. О. Боярчук

Розвиваємо соціальні та громадянські компетентності з першого класу. О. Банах

Громадянські компетентності. М. Товкало

Формула щасливого навчання та вчителювання. Т. Мирошниченко

Заплановані заходи:

1. Аналіз (моніторинг) існуючих ресурсів з питань громадянської освіти для початкової школи (жовтень 2018р.)

Буде здійснено аналіз існуючих ресурсів для учнів початкової школи та вчителів, що дозволить залучити інноваційні практики в сфері громадянської освіти, визначити ключові змістові лінії для розробки проектних матеріалів у відповідності до Державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Результатом цього етапу буде узгоджений зміст, формат та дизайн навчальних матеріалів для учнів перших класів, методичних матеріалів для педагогів, батьків, інформаційних та медійних матеріалів проекту.

Аналіз існуючих ресурсів з питань громадянської освіти для початкової школи (завантажити)

2. Розроблення навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності (листопад 2017р. – лютий 2018р.)

Розроблені навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності є:

-          керівництвом для педагогів щодо навчальних видів діяльності для учнів перших класів під час освітнього процесу та одночасно матеріалами, які можуть використовувати батьки для глибшого розуміння теми, надання допомоги дітям у її засвоєні;

-          матеріалами для учнів перших класів, представленими  через  практичні  вправи, інформаційні повідомлення, дискусійні та дослідницькі питання, матеріали для читання, завдання для роботи в групах, самостійної роботи;

-          завданнями, через які дитина може залучити батьків до спільної роботи, обговорення, розробки проектів тощо.

 

Розроблені навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності є доповненням до 34 модельних тижнів.  Навчально-методичні матеріали будуть затверджені як додаткові матеріали до існуючих Модельних навчальних програм (Модельних навчальних тижнів) для першого класу як ресурс з конструювання освітнього процесу для розвитку громадянської компетентності учнів першого класу Нової української школи.

3. Вибір десяти пілотних шкіл (лютий 2018р.)

10 пілотних загальноосвітніх шкіл (20 перших класів) будуть вибрані з числа 100 експериментальних шкіл проекту «Нова українська школа» у тісній співпраці із Міністерством освіти і науки України.

Конкурс для 100 експериментальних шкіл проекту «Нова українська школа» на участь у проекті «Просування громадянської освіти у початковій школі в контексті нових освітніх стандартів»

Результати конкурсу на участь у проекті «Просування громадянської освіти в початковій школі в контексті нових державних стандартів»

4. Підготовка педагогів (березень 2018р.)

Навчально-практичний тренінг для 20-ти вчителів перших класів і 10-ти заступників директорів з навчально-виховної роботи буде організований та проведений тренерами – консультантами проекту.

Мета тренінгу - підготувати вчителів до викладання навчальних матеріалів для учнів перших класів з питань формування громадянської компетентності. Тренінгові заняття будуть проведені в активній формі з урахуванням принципів навчання дорослий. 

Навчально-практичний тренінг із підготовки вчителів до формування громадянської компетенотності дітей

5. Методичний супровід (квітень-червень 2018р.)

20 педагогам - учасникам проекту буде надано наставницьку підтримку, що включатиме відвідування класів, спостереження за практикою роботи педагогів, надання зворотного зв’язку, планування кроків щодо удосконалення педагогічної практики.

6. Пілотування навчальних матеріалів у 20-ти початкових класах (квітень-травень 2018р.)

Пілотування навчальних матеріалів для учнів перших класів з питань формування громадянської компетентності буде здійснено у 20-ти перших класах 10-ти загальноосвітніх шкіл вчителями, які пройшли навчально-практичний тренінг.

Процес пілотування передбачає опрацювання восьми тематичних модулів, їх інтегрування у навчальний процес, надання педагогами зворотного зв’язку на матеріали.   У процесі пілотування педагоги отримають наставницьку підтримку та технічну підтримку у вигляді навчально-дидактичних матеріалів «Коробка для вчителя». 

Інтерв’ю з директором Щасливського НВК на тему впровадження громадянської освіти в початковій школі в Україні

7. Доопрацювання навчально-методичних матеріалів для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності (червень 2018р.)

На завершальному етапі проекту буде здійснено доопрацювання навчально-методичних матеріалів для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності. Доопрацювання здійснюватиметься з урахуванням: результатів оцінювання процесу пілотування, зворотного зв’язку педагогів на запропоновані матеріали, звітів наставників, пропозицій батьків.

Навчально-методичні матеріали будуть подані на затвердження до Міністерства освіти і науки України як додаткові матеріали до існуючих Модельних навчальних програм для першого класу як ресурс з конструювання освітнього процесу для розвитку громадянської компетентності учнів першого класу Нової української школи.

8. Проведення навчально-практичного семінару (червень 2018р.)

На завершальному етапі проекту буде проведено дводенний навчально-практичний семінар за участю усіх учасників і партнерів проекту.

Мета семінару – обмін кращими практиками, уроками проекту, обговорення подальших шляхів його реалізації.

 

Очікується, що у 2018-2019 навчальному році 22000 вчителів перших класів зможуть використовувати навчальні матеріали з питань формування громадянської компетентності.  

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.