Проєкти

Проект «Підвищення якості дошкільної освіти в Україні»

ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

липень 2019 – квітень 2020 р.

Протягом 2018-2019 років Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» проводив низку навчальних заходів для вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкових класів і батьків з питань створення безпечного освітнього середовища, що є важливим чинником для забезпечення якісної освіти та благополуччя дітей, у тому числі дітей з особливими потребами. Це особливо важливо для сімей і педагогів, які проживають у Донецькій і Луганській областях і переживають наслідки збройного конфлікту.

«Розвиваємо інклюзивне освітнє середовище у дитячих садках Донецької і Луганської областей»

Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти

Запрошуємо Вас у подорож сторінками посібника

Середовище – третій учитель

 

Водночас, заходи, ініційовані Міністерством освіти і науки України, демонструють велику увагу до питання якості дошкільної освіти. Створена робоча група, що працює над розробленням Концепції розвитку дошкільної освіти, складовою якої є забезпечення її якості. Разом із представниками ЮНІСФ, Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» бере активну участь у роботі цієї групи.

Протягом січня-березня 2019р. ВФ «Крок за кроком» було проведене дослідження на основі показників якості дошкільної освіти - ECERS (EarlyChildhoodEnvironmentalRatingScales). Дослідження проводилося в рамках міжнародного дослідження, в якому взяло участь 11 країн. Дослідження передбачало опитування педагогів, батьків, студентів та управлінців щодо важливості пропонованих дослідженням 52-ох критеріїв якості дошкільної освіти. В Україні дослідження було підтримано Міністерством освіти і науки та ЮНІСЕФ.

Критерії якості дошкільної освіти. Звіт за результатами дослідження

У 2018 році Європейська комісія створила робочу групу, яка розробила Європейську рамку якості дошкільної освіти і рекомендувала її усім країнам-учасницям Європейського Союзу при розробленні державних освітніх політик.

Європейська рамка якості дошкільної освіти 

У процесі реалізації проекту буде використано три основні документи: Європейська рамка якості, яка також використовується у процесі розроблення Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні, та результати двох досліджень:

Враховуючи зазначене вище, є велика потреба у розробленні спільного бачення якості дошкільної освіти та посиленні поінформованості щодо показників якісної дошкільної освіти у всіх зацікавлених сторін.

Розробленні спільного бачення якості дошкільної освіти та посиленні поінформованості щодо показників якісної дошкільної освіти у всіх зацікавлених сторін та розвиток спроможностей всіх зацікавлених сторін щодо забезпечення якості дошкільної освіти є метою проекту.

Для забезпечення цієї потреби було вибрано два основні підходи:

  • тренінг для майстер-тренерів – представників 25 областей, які за подальшої підтримки Міністерства освіти і науки поширюватимуть подібні тренінги в областях;
  • підвищення поінформованості щодо показників якості дошкільної світи серед різних зацікавлених сторін.

Проектом передбачено такі основні результати:

  1. Підвищення поінформованості різних зацікавлених сторін щодо критерії якості відповідно до Європейської рамки якості дошкільної освіти та результатів дослідження (ECERS).
  2. Розвиток спроможностей педагогів, батьків, інших працівників закладів дошкільної освіти щодо забезпечення якості дошкільної освіти у Донецькій і Луганській областях.

Заходи проекту:

  • Розробка інформаційно-навчальних матеріалів для управлінців, педагогів і батьків з питань якості дошкільної освіти (вебінари та інформаційні брошури).

Інформаційна брошура для батьків

Інформаційна брошура для педагогів

Інформаційна брошура для управлінців

Міжнародні ресурси

Дайте своїй дитині найкращий початок: створіть фундамент для якісного навчання 

Педагоги, які працюють з маленькими дітьми, змінюють життя

Вкладайте у компетентних педагогів

Вебінари

"Перспективні форми дошкільної освіти в контексті дружності до дитини та ефективності використання бюджетних коштів в Україні"

 

ВебінарЄвропейська система якості освітидослідження і практика

Вебінар Законодавство України в сфері дошкільної освіти

Вебінар Середовище, що належить дітям

Вебінар Перспективні форми дошкільної освіти

Вебінар Убезпечені батьки = у безпеці діти

Вебінар Специфіка процесу формування у дітей навичок, орієнтованих на сталий розвиток

Вебінар Лідерство в дошкільному дитинстві: чи варто виховувати лідерство змалку?

Вебінар Як говорити з дітьми про коронавірус?

Вебінар Як і чим зайняти дитину під час карантину?

Запис та трансляція вебінарів стали можливі за сприяння онлайн-платформи "Центр Знань"

Проведення інформаційних заходів для 100 освітян у 25 областях – представників обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, представників об`єднаних територіальних громад з питань якості дошкільної освіти.

Проведення конференції за участю міжнародних партнерів з метою обговорення питань забезпечення якості у дошкільній освіті на національному та міжнародному рівнях.

Тренінг для тренерів «Як ми розуміємо якість»
Мета заходу: розвинути спроможності 60-ти майстер тренерів з питань якості дошкільної освіти для подальшого проведення ними інформаційно-навчальних заходів, у тому числі у Донецькій і Луганській областях, у містах «дружніх до дитини» - центральної і західної України.

Тренінг для інструкторів, які працюватимуть з батьками «Як ми розуміємо якість»
Мета заходу: розвинути спроможності 30-ти інструкторів для підвищення рівня поінформованості батьків щодо показників якості дошкільної освіти у 30-ти закладах дошкільної освіти Донецької і Луганської областей.

Тренінги для команд закладів дошкільної освіти.
Мета заходу: Розвинути спроможності педагогів, батьків та інших працівників 30-ти закладів дошкільної освіти у Донецькій і Луганській областях щодо показників якості дошкільної освіти.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.