Проєкти

Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років.

Проект «Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років» впроваджуватиметься Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження».

Проект підтримувався Міжнародним фондом «Відродження».

Тривалість проекту: серпень 2012 – травень 2013рр.

Мета проекту: збільшити залучення дітей віком 4-5 років до дошкільної освіти. Більш конкретні цілі проекту:

 • Покращити практики роботи з дітьми у дитячих садках в сільській місцевості у напрямі особистісно-орієнтованої освіти шляхом організації восьми регіональних тренінгів для усіх учасників проекту за програмами «Крок за кроком» та «Інклюзивна освіта».

 • Покращити технічні та матеріальні ресурси дитячих садків у сільській місцевості шляхом забезпечення їх додатковими освітніми матеріалами (іграшки, навчальні ігри, дитячі книжки), що стимулюють когнітивний, емоційний та соціальний розвиток дітей, а також логічне мислення.

 • Забезпечити доступ до освітніх послуг для дітей, які не відвідують дитячі садки з причини недостатньої кількості місць у дитячих садках і збільшити залучення дітей віком 5 років до дошкільної освіти шляхом розроблення місцевих ініціатив, що спрямовані на відкриття додаткових дошкільних груп при дитячих садках та загальноосвітніх навчальних закладах, а також їх спів фінансування місцевими державними адміністраціями.

 • Сприяти розвитку альтернативних та інноваційних форм надання дошкільної освіти шляхом підтримки ініціатив недержавних громадських організацій у сфері забезпечення дошкільної освіти в домашніх умовах, організації роботи медичних сестер, розвитку Центрів розвитку дитини, консультацій батьків, Центрів антикризового батьківства, недільних шкіл тощо.

 • Мобілізувати місцеві органи влади, представників бізнесу, керівників дошкільних навчальних закладів і батьківських комітетів щодо спільної реалізації громадських проектів з відповідним покращенням педагогічних, соціальних та адміністративних підходів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Загальні кількісні результати виконання проекту:

 • Підписано угоди про співпрацю з обласними ІППО у містах Біла Церква, Львів, Івано-Франківськ, Полтава, Вінниця, Херсон, Луцьк, Луганськ (всього 8 ІППО).

 • Підписано угоди про співпрацю з 78 учасниками проекту.

 • Проведено 16 трьохденних навчально-практичних сесій на базі 8-ми ІППО (дві трьохденні сесії на базі одного ІППО).

 • 314 осіб взяли участь в навчально-практичних семінарах за програмою Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» на базі обласних ІППО, отримали необхідні навчально-методичні матеріали та сертифікати.

 • Розроблено 2 тренінгові модулі, типові програми та роздавальні матеріали, які використовувалися під час двох сесій навчально-практичних семінарів за програмами Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» та «Інклюзивна освіта».

 • Надруковано роздавальні матеріали для семінарів і посібник «Програма Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» для учасників проекту.

 • 16 викладачів ІППО – тренерів ВФ «Крок за кроком» підготовлені та провели дві трьохденні тренінгові сесії на базі ІППО, а також здійснили навчання в міжсесійний період в режимі он-лайн.

 • Розміщено 16 інформаційних повідомлень про проведені семінари на сайтах ВФ «Крок за кроком» www.ussf.kiev.ua та 16 інформаційних повідомлень на сайті www.gash.ussf.kiev.ua;

 • Розміщено понад 17 інформаційних повідомлень у ЗМІ;

 • 78 організацій-учасниць проекту було забезпечено розвивальними матеріалами для дітей (іграшки, дитячі книжки, дидактичні ігри, маніпуляційний матеріал тощо);

 • 24 дошкільні навчальні заклади з 10 областей України було обрано для проведення моніторингових візитів (спостереження, інтерв’ю, анкетування вихователів з метою оцінки змін, які відбулися у їх роботі після участі у тренінгах, а також визначення ставлення до залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів), у яких взяли участь понад 72 особи.

Загальні якісні результати виконання проекту:

 • Зростання розуміння і знань учасників тренінгу з питань сучасних тенденцій у сфері дошкільної освіти, а також останніх змін у законодавстві України.

 • Розвиток компетенцій (знань, навичок і ставлень) учасників тренінгу за програмою «Крок за кроком» та інклюзивна освіта.

 • Розуміння ролі дошкільної освіти як передумови подальшої успішності дітей у школі, а також подальших успіхів у дорослому житті серед працівників дошкільних навчальних закладів, батьків, громади, державних органів влади.

 • Покрашення практик роботи з дітьми дошкільного віку, використовуючи індивідуалізований підхід, інклюзивні навчальні практики.

 • Зростання позитивної самооцінки дітей, покращення академічних навчальних результатів, збільшення мотивації дітей до навчання.

 • Краща успішність дітей у початковій та середній школі.

 • Збільшення участі батьків у вихованні та навчанні своїх дітей, краща обізнаність батьків із сучасними тенденціями в дошкільній освіті, розуміння важливості дошкільної освіти для подальшого успіху дітей.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.