Центр знань

Посібник «Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!»

Практика ранкових зустрічей – одна із практик, яку можуть використовувати вихователі дитячих садочків і вчителі початкових класів у своїй щоденній діяльності. На початку дня дітизбираються, щоби привітати один одного, вислухати думки друзів про певне питання, поставити та обговорити запитання. Під час ранкової зустрічі діти можуть спільно виконувати завдання знавчальної програми, обговорювати свій розклад роботи й новини дня.

Ранкову зустріч легко провести: вона закладає підґрунтя для інших змін, які потребують більшого досвіду; дає педагогам змогу відчути успіх і прагнення опанувати склад- ніші практики.Найважливіше, що вона формує ті цінності, які стають основою для створення відповідальної та дбайливої спільноти дітей. Цінності, які розвиваються під час ранкової зустрічі, не пов’язані зконкретними релігією, етнічною приналежністю, національністю чи діяльністю – вони є спільними. Ранкова зустріч – це квінтесенція того, якими ми хочемо бачити наші спільноти та нашесуспільство.

У посібнику наводиться стислий опис практичного проведення ранкової зустрічі, її користі для дітей, результатів останніх досліджень важливості соціального розвитку, шляхів ознайомлення дітей ібатьків з кожним компонентом проведення практики ранкових зустрічей. Більшість розділів закінчується коротким параграфом, де йдеться про відповідальність керівників, педагогів, дітей і батьків запрактичне втілення представленої теми.

Завантажити посібник

 

Публікації до 2015 року знаходяться в архіві.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.