Програми

Програма «Школа як осередок розвитку громади»

Мета програми – розвиток якісно нового партнерства між школами та громадами, яке сприяє розвитку місцевих громад та демократизації школи. Таке партнерство передбачає зміни у розробці бачення та місії школи як громадсько-активної школи, де члени громади залучені до процесу управління школою та процесів прийняття рішень, що стосуються розвитку громад під час оцінювання потреб у громаді та розробці проектів, спрямованих на вирішення місцевих потреб та мобілізацію місцевих ресурсів.

Реалізація мети програми забезпечує розвиток громад, чиї ресурси і структури покликані служити інтересам кожного члена громади, де є:

  • спільні переконання освітян, підприємців, громадських лідерів, інших громадян щодо освіти як процесу, що відбувається впродовж усього життя і повинен бути доступний для кожного;
  • переконання щодо виходу освіти із своєї традиційної ролі та бачення її доступності впродовж семи днів на тиждень, участі в управлінні школою інших членів громади, доступності шкільних ресурсів для всіх членів громади;
  • спільний голос у визначенні потреб і ресурсів громади, залученні бізнес-структур, підприємців до співпраці;
  • можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи;
  • бажання бути інноваційними, гнучкими і творчими у визначенні нового бачення розвитку школи та освіти;
  • визнання ролі всіх членів громади в освіті та розвитку громади, покращенні життя для кожного члена громади.

У межах реалізації Програми в 2014 році Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» реалізує проєкти:

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.