Програми

Програма «Крок за кроком» та демократичний розвиток

Мета програми – впровадження цінностей та принципів демократії в навчальний процес дітей віком від народження до 10 років (дошкільний і молодший шкільний вік). Мета реалізується через забезпечення високопрофесійних тренінгів для різних категорій освітян: вихователів, вчителів початкових класів, керівників закладів освіти, викладачів вищих закладів освіти, батьків і представників недержавних організацій, а також забезпечення подальших консультацій силами наставників.

У межах реалізації Програми в 2014 році Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» упроваджується проєкт «Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах».

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.