Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Видання

 

Серія науково-методичних матеріалів «Стандарти громадсько-активної школи». Навчально-методичний посібник «ЛІДЕРСТВО»
Стандарти громадсько-активної школи: лідерство: навчально-методичний посібник / Ткаченко Л.М., Ковальчук В.І. Під заг. ред. Даниленко Л.І., — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. — 56 с. У першому навчально-методичному посібнику «Лідерство» акцент зроблено на демократизації освітнього процесу як напрямі діяльності громадсько-активних шкіл України; розглянуто нормативно-правові засади державно-громадського управління ГАШ; проаналізовано успішний досвід застосування стандарту «Лідерство» на базі ГАШ. Схвалено для використання Міністерств
Наскільки ми успішні? Посібник для фасилітаторів. Доповнення до міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активних шкіл.
Посібник з фасилітації є доповненням до міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активних шкіл. В ньому запропоновано огляд ролей, профілів і навичок фасилітаторів, необхідних для успішного проведення самооцінювання відповідно до міжнародних стандартів.
Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади
Науково-методичний посібник розроблений авторським колективом науково-практичних працівників для організації й проведення проблемно-тематичного навчального курсу „Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади” в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. Посібник містить звернення, передмову, а також навчально-тематичний план, програму, теоретичні відомості, методичні матеріали й список рекомендованої літератури для кожного програмного модулю курсу.
Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій
Навчально-методичний посібник висвітлює принципи, підходи та моделі громадсько-активних шкіл, практичні поради стосовно необхідних інструментів для створення громадсько-активної школи, налагодження співпраці між школою та громадою, школою та установами, що існують на території громади, висвітлено особливості управління громадсько-активною школою, відомості щодо становлення міжнародної та вітчизняної моделі громадсько-активної школи.
Співпраця між домом і школою. Вправи, приклади, ідеї та стратегії
Посібник містить практичні рекомендації щодо розробки програми співпраці між школою та громадою та інші ресурси,які можуть використовуватися школами, чиїми цінностями є цінності відкритого, демократичного суспільства. Саме такі цінності забезпечують право голосу усіх у вирішенні питань якості освіти, управління, використання ресурсів, що будуть служити найефективнішим способом для дітей, педагогів, батьків, усіх членів громади.
Програма «Центр соціального менеджменту»
Дані методичні матеріали - результат роботи команди експертів у рамках міжнародного проекту «Центри соціального менеджменту» для освітніх установ Красноярського краю. Проект реалізувався КРМО Центр «Співпраця на місцевому рівні» (Росія) у партнерстві з благодійною організацією «КонтінЮ» (Великобританія) і громадсько-просвітницьким товариством «Едукатор» (Польща).
Технології розвитку критичного мислення учнів
Учителі початкової, середньої та старшої школи мають унікальну нагоду перейняти якнайкращий досвід навчання, розвитку критичного мислення, комунікативних і кооперативних навичок учнів. Висвітлюються загальнотехнологічні підходи до планування уроків із будь-якого предмета, система оцінювання навчальних досягнень учнів і самооцінки вчителів.
  1   2 
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: