Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Школа як осередок розвитку громади: досвід формування освітньої політики в контексті децентралізації та інших змін

 

Школа як осередок розвитку громади: досвід формування освітньої політики в контексті децентралізації та інших змін / Під заг. ред. Софій Н. З. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2016. – 181 с.

Навчально-методичний посібник «Школа як осередок розвитку громади: досвід формування освітньої політики в контексті децентралізації та інших змін» акцентує увагу на розвитку громадсько-активних шкіл у контексті сучасних змін, зокрема децентралізації та автономії шкіл, оптимізації ресурсів місцевих громад та ін.  Особлива увага приділяється громадсько-активній школі як простору освітніх можливостей в умовах реформування української школи. Описується досвід реалізації громадсько-активними школами громадських, соціальних, навчальних проектів, спрямованих на розвиток громади.

Адресовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методичним, науково-педагогічним і науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, представникам громадських організацій, науковцям, членам шкільних громад та іншим фахівцям, зацікавленим у розвитку місцевої громади.

Завантажити файл (Посібник Школа як осередок розвитку громади.pdf)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: