Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади

 

Науково-методичний посібник розроблений авторським колективом науково-практичних працівників для організації й проведення проблемно-тематичного навчального курсу „Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади” в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. Посібник містить звернення, передмову, а також навчально-тематичний план, програму, теоретичні відомості, методичні матеріали й список рекомендованої літератури для кожного програмного модулю курсу. Особлива увага приділяється методологічній основі опанування модулів, для кожного з яких зазначається актуальність, результати навчання, навчальна стратегія, тематичний план з розподілом навчальних годин модулю, форми контролю, графік навчального процесу та додаються науково-теоретичні і методичні матеріали. Описується технологія організації й проведення занять з поданням теоретичного матеріалу до кожної теми, видів та змісту навчальної діяльності.

Посібник призначається викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, студентам і викладачам вищих навчальних закладів та науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівним кадрам загальної середньої освіти, службовцям урядових установ управління освітою, що зацікавлені в розбудові громадсько-активних шкіл в Україні.

Завантажити файл (Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади.pdf)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: