Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій

 

Навчально-методичний посібник висвітлює принципи, підходи та моделі громадсько-активних шкіл, практичні поради стосовно необхідних інструментів для створення громадсько-активної школи, налагодження співпраці між школою та громадою, школою та установами, що існують на території громади, висвітлено особливості управління громадсько-активною школою, відомості щодо становлення міжнародної та вітчизняної моделі громадсько-активної школи.

Посібник адресовано керівникам загальноосвітніх закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, керівним кадрам загальної середньої освіти, службовцям урядових установ управління освітою, які зацікавлені у розбудові громадсько-активних шкіл в Україні

Завантажити файл (Громадсько-активні школи в Україні кроки до дій.pdf)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: