Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Технології розвитку критичного мислення учнів

 

Учителі початкової, середньої та старшої школи мають унікальну нагоду перейняти якнайкращий досвід навчання, розвитку критичного мислення, комунікативних і кооперативних навичок учнів. Висвітлюються загальнотехнологічні підходи до планування уроків із будь-якого предмета, система оцінювання навчальних досягнень учнів і самооцінки вчителів. Зразки сценаріїв уроків ґрунтуються на міжособистісному спілкуванні між учителем і учнями та розкривають використання таких підходів для досягнення цілісних дидактичних цілей. Книга є практичним посібником для всіх педагогічних фахівців, які мають на меті опрацювати та використовувати інноваційну технологію розвитку критичного мислення учнів середніх загальноосвітніх шкіл. Науково-методичний посібник містить ґрунтовні практичні матеріали із проблем запровадження стратегії методів і прийомів розвитку критичного мислення учнів під час викладання різних предметів у загальноосвітній школі. Буде цікавим педагогічним працівникам усіх категорій, які прагнуть до запровадження інноваційних технологій, методистам і викладачам інститутів післядипломної освіти та вищих педагогічних навчальних закладів, які цікавляться питаннями розвитку особистості учнів у навчанні.

Завантажити файл (1222114454_Kritichne_KROK.rar)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: