Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Лідерська група дошкільного навчального закладу № 138 розробила план інклюзивного розвитку навчального закладу

27.12.2014

 

25 грудня 2014 року відбулося чергова зустріч членів лідерської групи дошкільного закладу, метою якої було проведення аналізу анкетування педагогів та батьків, виокремлення основних проблем, які турбують  більшість опитаних та розробка плану інклюзивного розвитку навчального закладу.  Проведення роботи, спрямованої на поглиблення знань педагогів з питань впровадження  в роботу закладу інклюзивної освіти, а також проведення самооцінювання навчального закладу дозволило визначити пріоритети інклюзивного розвитку закладу. За наслідками опитування батьків і педагогів та обговорень членів лідерської групи було виокремлено основні проблеми, які вимагають особливої уваги і які варто взяти за основу при розробці інклюзивного плану розвитку закладу, такі як:

  1. Низький рівень обізнаності педагогів та батьків щодо інклюзивної освіти, способах подолання бар’єрів та використання ресурсів, особливостей організації навчального процесу в інклюзивних групах.
  2. Відсутність партнерської взаємодії між батьками та педагогами; труднощі у залученні батьків до спільної з педагогами та дітьми діяльності. 

Передбачається, що в результаті застосованих спеціальних підходівщодо вирішення зазначених проблем, буде досягнуто таких результатів:

  • Батьки та педагоги будуть позитивно сприймати ідею інклюзивної освіти та залучення дітей з особливими потребами саме в групи, де виховуються їх діти та працюють самі педагоги.
  • Батьки  захочуть включатися до життя дошкільного закладу, вирішувати проблеми та сприяти подоланню бар’єрів, виступаючи при цьому  як додатковий ресурс. Батьки стануть активними учасниками всіх заходів закладу.
  •  Підвищиться компетентність щодо інклюзивних цінностей, на ґрунті яких відбуваються зміни у дошкільному закладі.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: