Діючі

Психосоціальна підтримка дітей та батьків у Сумській області через систему освіти

Проект підтримано Action Contre la Faim France (ACF Франція) та Агенцією США з міжнародного розвитку.

Дитячий садочок на дому для дітей раннього віку

за ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.