Проєкти

Аналіз політики переходу між різними рівнями освіти для дітей з особливими потребами

Період реалізації: листопад 2017 – травень 2018

Проект підтримано: Міжнародний фонд «Відродження»

Актуальність проекту

Інклюзивна освіта як концепція, що передбачає забезпечення рівних прав на отримання якісної освіти для УСІХ дітей, особливо для дітей з особливими освітніми потребами (дітей з інвалідністю, функціональними порушеннями, дітей-представників національних меншин, дітей внутрішньо переміщених осіб та ін.) набуває все більшого розвитку в Україні як на рівні державної політики, так і на рівні практики.

На користь інклюзивної освіти говорять вагомі освітні, соціальні та економічні аргументи. Право на освіту впродовж життя в Україні гарантує Конституція України, чинне законодавство, міжнародні документи.

Водночас, політика держави щодо впровадження інклюзивної освіти не є цілісною, відсутні механізми, які гарантують перехід дітям з особливими освітніми потребами до різних етапів освіти. Відсутність міжвідомчої координації у наданні послуг на рівні громади, за місцем проживання дітям з особливими освітніми потребами, унеможливлює гарантування їм державою  доступу до якісної освіти і родини змушені віддавати їх до державних закладів опіки. Інклюзивна освіта в основному впроваджується на рівні школи, залишаючи поза увагою систему раннього втручання, дошкілля, профтехосвіту і зайнятість, вищу освіту.

ВФ «Крок за кроком» та ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю» впродовж багатьох років займаються питаннями впровадження інклюзивної освіти в Україні, беручи участь у підготовці законодавчо-нормативних актів, політик на національному та місцевому рівнях, здійснюючи навчання державних службовців, учителів, інших фахівців, батьків, готуючи аналітичні матеріали, методичні посібники для педагогів закладів освіти та викладачів вищих навчальних закладів.

Нині організації занепокоєні стійкістю деяких проблем у сфері інклюзивної освіти, а саме відсутністю цілісного бачення системи інклюзивної освіти (на всіх рівнях освіти), міжвідомчої координації, фізичної доступності навчальних закладів, фінансування, системи підготовки і перепідготовки кадрів, низького рівня залучення батьків.

Організації зауважують, що з прийняттям Верховною Радою України Закону «Про освіту» є необхідність трансформації системи інклюзивної освіти в аспектах політики, законодавства, механізмів фінансування, управління, планування, моніторингу послуг освіти.

Для впровадження цілісного підходу до системи інклюзивної освіти, в першу чергу, є необхідність проведення аналізу існуючої політики, правового поля та механізмів «переходу» між етапами освіти, підготовки рекомендацій та вивчення думки фахівців і батьків з цього питання.

Хоча проект в першу чергу буде зосереджуватися на дітях з особливими освітніми потребами, його результати будуть використані для забезпечення ефективного переходу між різними рівнями освіти для усіх дітей, що ще раз підкреслить принцип інклюзії в сучасній освіті.

Партнери проекту

 

 

Громадська організація людей з інвалідністю «Гармонія»

 

 

 

Діяльність в межах проекту

У межах проекту передбачається:

 • Проведення аналізу політики, законодавчо-нормативних актів з питань, які гарантують реалізацію права на освіту дітям з інвалідністю/функціональними порушеннями/особливими освітніми потребами та механізмів переходу між ступенями освіти. Розглянуто питання фінансового забезпечення перехідних періодів, у тому числі існуючих механізмів та прогалин. Здійснено аналіз стану надання освітніх послуг паліативним дітям шкільного віку.

Проведення аналізу передбачає вивчення результатів досліджень, проведених в Україні за останні 5 років з питань, визначених проектом; активне залучення громадських організацій-дослідників в освітній та медичній сферах, зокрема Асоціації працівників дошкільної освіти, ВБО «Громадська соціальна рада», ГО «Європейська дослідницька організація», ВФ «Захист прав дітей» до участі у фокус групах та обговоренні робочих матеріалів рекомендацій.       

 • Проведення фокус груп для різних цільових груп з метою виявлення проблемних питань, «вузьких місць» у механізмах переходу, надання освітніх послуг паліативним дітям та узагальнення ідентифікованих прогалин для формування рекомендацій з удосконалення політик переходів серед державних службовців (освіта, соціальний захист, охорона здоров’я), педагогів, батьків, фахівців.
 • Проведення круглого столу у Міністерстві освіти і науки за участю представників інших міністерств з метою представлення результатів аналізу та підготовлених рекомендацій проекту задля удосконалення політик переходу з урахуванням механізмів їх фінансування,  політик надання якісних освітніх послуг паліативним дітям.

Очікувані результати проекту

 1. Проведено аналіз політики, законодавчо-нормативних актів, механізмів переходу між етапами освіти, а саме між дошкільною, шкільною та професійно-технічною освітою;
 2. Підготовлено рекомендації, які стануть основою для оновлення національної стратегії розвитку інклюзивної освіти, будуть надіслані профільним міністерствам, місцевим управлінням освіти, знайдуть своє відображення у наступних проектах.

Результати проекту сприятимуть:

 • налагодженню міжвідомчої координації та комплексного підходу в питаннях впровадження інклюзивної освіти;
 • виконанню зобов’язань держави щодо гарантування права на освіту особам з особливими освітніми потребами на всіх етапах освіти;
 • удосконаленню політик переходів між рівнями освіти.

У тому числі отриманню цілісної інформації щодо етапності проходження дітьми з особливими освітніми потребами, інвалідністю/функціональними порушеннями, всіх рівнів освіти. Результати і рекомендації проекту можуть бути використані у підготовці нової стратегії інклюзивної освіти, формуванні політики на національному та місцевому рівнях у сфері освіти, законодавчих ініціатив на рівні раннього втручання, дошкілля,школи, профтехосвіти і зайнятості, фінансування системи освіти.

При ситуації, коли відбувається реформування сфери освіти, охорони здоров `я, послуг на рівні громади результати проекту сприятимуть формуванню політики рівності на місцевому рівні, оптимізації ресурсів місцевих громад, перегляду обласних програм та забезпеченню права на освіту дітей з інвалідністю та інших груп дітей з ООП.  

Проект сприятиме формуванню інтегрованого підходу до питань інклюзивного навчання, що передбачає відповідальність всіх міністерств, у першу чергу Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства соціальної політикив забезпечені права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Географія проекту

Для проведення фокус груп, будуть обрані п’ять областей, які представлятимуть східний, західний, північний, південний і центральний регіони України та місто Київ як національний рівень.

Партнерські організації, що беруть участь у реалізації проекту:

-          Всеукраїнська громадська організація «Національна асамблея людей з інвалідністю»

-          Інститут спеціальної педагогіки Національної академії наук України

-          Асоціація працівників дошкільної освіти

-          Офіс освітніх реформ при Міністерстві освіти

-          Київський університет імені Бориса Грінченка (Інститут людини, Інститут післядипломної педагогічної освіти)

-          Львівське обласне відділення Українського фонду «Реабілітація інвалідів»

-          Благодійна організація «Ангел дитинства», м. Дніпро

-          Всеукраїнська фундація «Захист прав дітей», м. Київ

-          Громадська організація людей з інвалідністю «Гармонія», м. Вінниця

-          Донецька обласна організація інвалідів ВОІ СОІУ

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект:

Політика держави щодо впровадження інклюзивної освіти не є цілісною, відсутні механізми, які гарантують перехід дітям з особливими освітніми потребами до різних етапів освіти. Відсутність міжвідомчої координації в наданні послуг на рівні громади, за місцем проживання дітям з особливими освітніми потребами, унеможливлює гарантування їм державою рівного доступу до якісної освіти і родини змушені віддавати їх до державних закладів опіки. Інклюзивна освіта в основному впроваджується на рівні школи, залишаючи поза увагою систему раннього втручання, дошкілля, профтехосвіту і зайнятість, вищу освіту.

Залучені фахівці

До реалізації проекту будуть залучені консультанти, які мають досвід аналітичної діяльності з нормативно-правовими актами, написання документів аналітичного характеру та проведення фокус груп з подальшим опрацюванням отриманих результатів. До консультативної діяльності будуть залучені представники громадських організацій, управлінського сектору, керівники закладів освітньої сфери.

 1. Байда Лариса Юріївна, начальник відділу організаційно-правової роботи ВГО “Національна асамблея людей з інвалідністю”
 2. Омельяненко Ніна Володимирівна, голова всеукраїнської громадської організації "Асоціація працівників дошкільної освіти", м. Київ
 3. Фурсова Людмила Григорівна, експертка, з питань прав людей з інвалідністю
 4. Алєксєєва Наталія Олексіївна, презедент громадської організації "Ангел дитинства"
 5. Каменщук Тетятна Дмитрівна, директорка, навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області
 6. Донець Андрій Станіславович, громадська організація ІСАР «Єднання»
 7. Шинаровська Олена Богданівна, громадська організація «Центр освітніх ініціатив»
 8. Федоренко Оксана Филимонівна, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Аналіз політики переходу між різними рівнями освіти для дітей з особливими потребами за результатами дослідження проведеного в межах проекту «Аналіз політики переходу між - різними рівнями освіти для дітей з особливими потребами». Аналітичний звіт та рекомендації.

Новини проекту

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.