Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні

 

Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми ІВРР — ТАСІS Європейської комісії / ВФ «Крок за кроком». — К.: ФО-П Придатченко П. М., 2007. — 180 с.

Посібник створено за матеріалами науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні». Посібник містить теоретичні основи та практичний досвід реалізації інклюзивного підходу в освіті дітей з особливими освітніми потребами.
Значна увага відводиться корекційно-розвивальному навчанню та забезпеченню спеціальних потреб в умовах інклюзивної освіти; шляхам встановлення партнерських стосунків між школою, сім'єю та громадою; успішним практикам реалізації інклюзивного підходу.
Матеріали посібника можуть бути використані керівниками, педагогами загальноосвітніх навчальних закладів, батьками дітей з особливими освітніми потребами, батьками інших дітей, а також представниками державних та недержавних організацій.

Завантажити файл (1222245913_KROK_INKL.zip)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: