Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Реалізовані проекти Фонду

Міжнародний проект «Партнерство з оцінки діяльності громадсько-активних шкіл»
Міжнародний проект «Партнерство з оцінки діяльності громадсько-активних шкіл»

Мета проекту: розроблення інструменту для оцінки якості діяльності міжнародної мережі громадсько-активних шкіл, який базується на найкращих національних та міжнародних практиках громадсько-активних шкіл.

Створення сприятливого законодавчого поля
Створення сприятливого законодавчого поля

Підґрунтя проекту: проект розроблений з урахуванням результатів попереднього проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні», який здійснювався ВФ «Крок за кроком» протягом 2007 року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, громадськими організаціями, освітньою та інформаційною програмами Міжнародного фонду «Відродження», а також інших попередніх проектів ВФ «Крок за кроком». Цей проект є наступним кроком у розвитку моделі інклюзивної освіти в Україні, що є і залишається одним з основних завдань Фонду з 1996 року.

Створення ресурсно-інформаційних центрів для батьків дітей з особливими потребами
Створення ресурсно-інформаційних центрів для батьків дітей з особливими потребами

Мета проекту: Надати можливість батькам дітей з особливими потребами - стати компетентними захисниками прав своїх дітей, для подальшого використання цих навичок у відстоюванні права дитини на рівний доступ до якісної освіти, забезпечення економічної та соціальної незалежності дітей у майбутньому.

Впровадження інклюзивної освіти в Україні
Впровадження інклюзивної освіти в Україні

Мета проекту: поширення знань про інклюзивну модель освіти як невід`ємне право кожної дитини та цінність демократичного суспільства серед громадськості України; розвиток необхідних навичок та установок серед керівників загальноосвітніх закладів, батьків, представників психолого-медико-педагогічних консультацій, громадських організацій для впровадження цієї моделі в системі освіти України.

Розробка базової концепції інклюзивної освіти в Україні
Розробка базової концепції інклюзивної освіти в Україні

Мета проекту - розробка базової концепції інклюзивної освіти в Україні та вироблення механізмів її впровадження із широким залученням громадськості.

Громадянська освіта – Україна
Громадянська освіта – Україна

Основна мета проекту “Громадянська освіта – Україна”, полягає у “підвищенні рівня громадянської освіченості молоді України шляхом запровадження навчального курсу з громадянської освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України”. Конкретними завданнями проекту є: розроблення національного навчального плану з громадянської освіти та відповідних навчальних курсів в педагогічних університетах та інститутах підвищення кваліфікації педагогічних працівників”.

Право кожної дитини на освіту: залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл у Білорусі
Право кожної дитини на освіту: залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл у Білорусі

Проект спрямований на захист прав людини шляхом підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у відстоюванні права на рівний доступ до якісної освіти у середовищі, де цінуються відмінності та індивідуальність кожної дитини. Проект реалізується у 12 класах у шести районах Мінської області.

Поширення та удосконалення моделі громадсько-активних шкіл в Україні
Поширення та удосконалення моделі громадсько-активних шкіл в Україні

Метою проекту є поширення моделі громадсько-активних шкіл, яка була започаткована у Київській, Львівській, Луганській областях та місті Донецьк на інші області України, а також її удосконалення в напрямах впровадження інноваційних освітніх програм в практику роботи вчителів громадсько-активних шкіл

Забезпечення розвитку дітей раннього віку у сільській місцевості України шляхом навчання батьків – створення консультаційних центрів для батьків у вибраних селах Івано-Франківської області
Забезпечення розвитку дітей раннього віку у сільській місцевості України шляхом навчання батьків – створення консультаційних центрів для батьків у вибраних селах Івано-Франківської області

Основна мета проекту – забезпечити розвиток дітей раннього та дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади освіти шляхом створення консультаційних центрів для батьків у вибраних селах Івано-Франківської області.

Підвищення якості послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які впроваджують мікро проекти Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ)
Підвищення якості послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які впроваджують мікро проекти Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ)

Співпраця ВФ «Крок за кроком» з УФСІ розпочалась у квітні 2001 на основі Меморандуму про спільні дії. У 2001 році в рамках Меморандуму було здійснено навчання 54-ох учасників з міста Хмельницьк та Хмельницької області.

Створення модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами на базі загальноосвітніх навчальних закладів
Створення модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами на базі загальноосвітніх навчальних закладів

Мета проекту: Забезпечення прав дітей з особливими потребами на рівний доступ до якісної освіти: навчання разом із своїми однолітками та доступ до ресурсів місцевої громади, шляхом формування моделі інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами з подальшим поширенням кращого досвіду на базі створених ресурсно-тренінгових центрів інклюзивної освіти у загальноосвітній школі №15 м.Біла Церква та навчально-виховному комплексі „Малюк” м.Львів.

Розвиток громад в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»
Розвиток громад в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»

Мета проекту – сприяти подальшому якісному розвитку ГАШ та забезпечення життєдіяльності програми через регіональні програми.

  1    2    3   4 
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: