Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Реалізовані проекти Фонду

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні
Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні

Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ставить собі за мету змінити ставлення уряду, закладів освіти та неурядових організацій до людей з особливими освітніми потребами, шляхом представлення різних основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні. Проект розвиватиме потенціал громадських організацій з метою розбудови спроможностей щодо реалізації змін, участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів дітей з особливими потребами та їхніх сімей, та формуванні життєздатності цих організацій.

Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні» шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»
Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні» шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»

Головна мета проекту передбачала подальший розвиток моделі громадсько-активної школи шляхом її розповсюдження та якісного вдосконалення, ведення просвітницької діяльності серед широкої громадськості та впровадження цієї моделі на рівні освітньої політики

Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років.
Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років.

Проект «Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років» впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження».

Створення Центрів підтримки батьків дітей віком до шести років в ромських громадах
Створення Центрів підтримки батьків дітей віком до шести років в ромських громадах

Проект «Створення Центрів підтримки батьків дітей віком від народження до шести років в ромських громадах Закарпаття» реалізовувався Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Відкритого Суспільства (м. Лондон) та Міжнародного фонду «Відродження».

Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи: посилення національного впливу
Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи: посилення національного впливу

Мета проекту– зміцнення потенціалу національних неурядових організацій в 10-ти країнах, які активно впроваджують філософію громадсько-активних шкіл, подальшого поширення та впровадження міжнародних стандартів якості для громадсько-активних шкіл: інструменту самооцінювання. Реалізація міжнародних стандартів в якості інструменту самооцінювання допоможе громадсько-активним школам бути більш ефективним та успішним у своїй місії та бути агентами змін в їх громадах і розвивати в учнів навички як бути активними громадянами.

Розвиток можливостей батьків забезпечувати раннє виховання та навчання для ромських дітей у Закарпатській області
Розвиток можливостей батьків забезпечувати раннє виховання та навчання для ромських дітей у Закарпатській області

Мета проекту: розвиток можливостей батьків забезпечувати ранній розвиток ромських дітей віком від народження до 6 років через освітні програми для батьків у Закарпатській області, що реалізуються на базі Центрів для батьків; посилення можливостей ромських громад у підтримці Громадських Центрів,у тому числі через розвиток неурядових організацій (НУО).

Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу (дофінансування проекту «Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи»)
Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу (дофінансування проекту «Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи»)

Мета проекту: поширити методику використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу через систему післядипломної педагогічної освіти з метою покращення якості впровадження інклюзивної моделі в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом використання «Індексу інклюзії» - міжнародного інструменту, що передбачає процес самооцінювання рівня інклюзивності навчального закладу за участю всіх учасників навчального процесу (педагогів, керівників, батьків та дітей), розроблення та впровадження трансформаційних планів розвитку навчальних закладів.

Загальна підтримка Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
Загальна підтримка Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

Мета проекту: загальна підтримка діяльності Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах»
Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах»

У 2001 р. Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” спільно з Міністерством освіти і науки України та Інститутом спеціальної педагогіки АПН України започаткував науково-педагогічний експеримент „Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах”.

Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи
Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи

У 2011 році Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України підтримав проект ВФ «Крок за кроком» щодо апробації Індексу інклюзії в Україні у Львівській, Полтавській, Київській областях та містах Київ та Сімферополь.

Інклюзивне оцінювання: розвиток альтернативних моделей та здійснення впливу на політику
Інклюзивне оцінювання: розвиток альтернативних моделей та здійснення впливу на політику

Цілі проекту: розвиток практик інклюзивного оцінювання та альтернативних моделей оцінювання дітей з особливими освітніми потребами та здійснення впливу на політику у напрямку інклюзивної освіти.

Якісний розвиток громадсько-активних шкіл: оцінка впливу міжнародних стандартів
Якісний розвиток громадсько-активних шкіл: оцінка впливу міжнародних стандартів

Мета проекту - покращити якість діяльності громадсько-активних шкіл у країнах східної, центральної та північно-східної Європи, західної Європи, Росії та Азії шляхом впровадження міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активної школи та вимірювання їх впливу на розвиток громадсько-активної школи.

  1   2   3    4  
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: