Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Реалізовані проекти Фонду

Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах
Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах

Мета проекту - розвиток спроможностей ромських батьків дітей віком від народження до 6 років забезпечувати необхідну підтримку своїм дітям для успішного розвитку та подальшого навчання, а також бути активними захисниками прав своїх дітей, зокрема, права на якісну дошкільну та початкову освіту - www.roma.ussf.kiev.ua.

Інклюзивна освіта: крок за кроком
Інклюзивна освіта: крок за кроком

Мета проекту – покращити умови для дітей з особливими потребами отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі.

Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії
Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії

Мета проекту - сприяти розвитку інклюзивної освіти в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії шляхом використання Індексу інклюзії.

Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ: поширення передового досвіду в сфері розвитку ГАШ на міжнародному рівні
Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ: поширення передового досвіду в сфері розвитку ГАШ на міжнародному рівні

Мета проекту – сприяти поширенню досвіду шляхом розробки інструментів і практик розвитку громадсько-активних шкіл.

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні
Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні

Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ставить собі за мету змінити ставлення уряду, закладів освіти та неурядових організацій до людей з особливими освітніми потребами, шляхом представлення різних основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні. Проект розвиватиме потенціал громадських організацій з метою розбудови спроможностей щодо реалізації змін, участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів дітей з особливими потребами та їхніх сімей, та формуванні життєздатності цих організацій.

Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні» шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»
Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні» шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»

Головна мета проекту передбачала подальший розвиток моделі громадсько-активної школи шляхом її розповсюдження та якісного вдосконалення, ведення просвітницької діяльності серед широкої громадськості та впровадження цієї моделі на рівні освітньої політики

Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років.
Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років.

Проект «Модифікація проектів «Школа – мій дім і родина» та «Підтримка дитячих садків» Антикризової програми МФВ з метою забезпечення потреб дітей віком 4-5 років» впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження».

Створення Центрів підтримки батьків дітей віком до шести років в ромських громадах
Створення Центрів підтримки батьків дітей віком до шести років в ромських громадах

Проект «Створення Центрів підтримки батьків дітей віком від народження до шести років в ромських громадах Закарпаття» реалізовувався Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Відкритого Суспільства (м. Лондон) та Міжнародного фонду «Відродження».

Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи: посилення національного впливу
Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи: посилення національного впливу

Мета проекту– зміцнення потенціалу національних неурядових організацій в 10-ти країнах, які активно впроваджують філософію громадсько-активних шкіл, подальшого поширення та впровадження міжнародних стандартів якості для громадсько-активних шкіл: інструменту самооцінювання. Реалізація міжнародних стандартів в якості інструменту самооцінювання допоможе громадсько-активним школам бути більш ефективним та успішним у своїй місії та бути агентами змін в їх громадах і розвивати в учнів навички як бути активними громадянами.

Розвиток можливостей батьків забезпечувати раннє виховання та навчання для ромських дітей у Закарпатській області
Розвиток можливостей батьків забезпечувати раннє виховання та навчання для ромських дітей у Закарпатській області

Мета проекту: розвиток можливостей батьків забезпечувати ранній розвиток ромських дітей віком від народження до 6 років через освітні програми для батьків у Закарпатській області, що реалізуються на базі Центрів для батьків; посилення можливостей ромських громад у підтримці Громадських Центрів,у тому числі через розвиток неурядових організацій (НУО).

Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу (дофінансування проекту «Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи»)
Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу (дофінансування проекту «Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи»)

Мета проекту: поширити методику використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу через систему післядипломної педагогічної освіти з метою покращення якості впровадження інклюзивної моделі в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом використання «Індексу інклюзії» - міжнародного інструменту, що передбачає процес самооцінювання рівня інклюзивності навчального закладу за участю всіх учасників навчального процесу (педагогів, керівників, батьків та дітей), розроблення та впровадження трансформаційних планів розвитку навчальних закладів.

Загальна підтримка Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
Загальна підтримка Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

Мета проекту: загальна підтримка діяльності Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

  1   2   3    4  
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: