Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи

У 2011 році Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України підтримав проект ВФ «Крок за кроком» щодо апробації Індексу інклюзії в Україні у Львівській, Полтавській, Київській областях та містах Київ та Сімферополь.

Проект підтримувався Міжнародним фондом «Відродження».

Тривалість проекту: січень-грудень 2011р.

Мета проекту: підвищення якості надання освітніх послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, які працюють за інклюзивною моделлю освіти шляхом впровадження методики «Індекс інклюзії».

Результати проекту: переклад, адаптація, апробація методики «Індекс інклюзії» на базі 10 дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у Київській, Львівській, Полтавській областях, а також в містах Київ та Сімферополь.

Індекс інклюзіїце система внутрішнього моніторингу, яка дозволяє навчальному закладу регулярно здійснювати самооцінку щодо рівня ефективності впровадження інклюзивної освіти та розробляти плани розвитку на основі аналізу результатів самооцінки. Індекс інклюзії широко використовується у міжнародній практиці та перекладений більш ніж на 20 мов.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: