Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Загальна підтримка Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

Мета проекту: загальна підтримка діяльності Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

Тривалість проекту: 2012 р.

Проект підтримувався Міжнародним фондом «Відродження».

Роботу в проекті було спрямовано на реалізацію заходів у межах діяльності/програм ВФ «Крок за кроком», які є важливими для виконання місії Фонду та не є частиною проектів/програм підтриманих іншими донорами.

У межах грантової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» діяльність була спрямована на:

  • Сприяння участі представників Фонду в міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах мережі «Крок за кроком».

  • Розвиток практик впровадження програми «Особистісно орієнтованої освіти «Крок за кроком».

  • Заходам для просування практики інклюзивної освіти.

  • Заходам, які сприяли поширенню програми Фонду «Школа як осередок розвитку громади».

  • Підтримку веб-сайту Фонду.

  • Організаційні заходи щодо співпраці з громадськими організаціями.

  • Проведення робочих зустрічей, круглих столів, консультативна підтримка.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: