Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Поширення та удосконалення моделі громадсько-активних шкіл в Україні

Тривалість проекту: 2005-2007 рр.

Проект реалізовувався ВФ „Крок за кроком” за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта (США). Метою проекту є поширення моделі громадсько-активних шкіл, яка була започаткована у Київській, Львівській, Луганській областях та місті Донецьк на інші області України, а також її удосконалення в напрямах впровадження інноваційних освітніх програм в практику роботи вчителів громадсько-активних шкіл; сприяння створенню та розвитку громадських організацій на базі громадсько-активних шкіл; розвиток волонтерства як важливої складової реалізації програм громадсько-активних шкіл та розвитку активної життєвої позиції громадян; розвиток неформальної мережі громадсько-активних шкіл на обласному, національному та міжнародному рівнях для забезпечення збагачення досвіду, вироблення найбільш оптимальних шляхів реалізації програми у місцевому контексті.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: