Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Видання

 

Посібник «Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини»
Методичний посібник для педагогів і тренерів «Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини» покликаний надихати педагогів та озброювати їх необхідними навичками, аби з допомогою ляльок долати стереотипи й упередження, які лежать в основі стигматизації, виключення та дискримінації. Методика, що ґрунтується на застосуванні ляльок-персон, добре узгоджується з Базовим компонентом дошкільної освіти та сприяє його реалізації. Описується досвід використання методики дошкільними навчальними закладами – учасниками
Освіта для соціальної справедливості (освіта вільна від упереджень). Навчально-методичні матеріали
Навчально-методичні матеріали «Освіта для соціальної справедливості» укладені на основі матеріалів Міжнародної асоціації «Крок за кроком» (International Step by Step Association, www.issa.nl) для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, які викладають курс «Освіта для соціальної справедливості». Навчально-методичні матеріали містять теоретичну інформацію про теми, зазначені в курсі, опис практичних занять, а також використану та рекомендовану літературу.
Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти. Т.Шоутен, Л.Даниленко, О.Зайченко, Н.Софій. 2008.
Посібник призначений для керівників і педагогів, які є лідерами освітнього процесу. У посібнику акцентується увага на тому, що професійні завдання керівників і педагогів часто збігаються у таких аспектах діяльності, як лідерство в освіті, менеджмент освіти, особливо у тій його частині, коли необхідно знати особливості розвитку дітей різного віку, щоб надавати їм необхідну підтримку.
Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів.
Посібник призначений для педагогів, батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, студентів вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів, яких цікавлять питання оновлення змісту та технологій дошкільної освіти, пошук результативності педагогічної взаємодії освітніх закладів та сім’ї. У посібнику зосереджено увагу на сучасних технологіях формування професійної компетентності майбутнього педагога, що ґрунтуються на теорії соціал-конструктивізму.
Про сто і один метод активного навчання
У посібнику розкриваються основи, суть основних понять, принципи, умови активного навчання дорослих. З урахуванням особливостей та структурної своєрідності тренінгової діяльності в системі навчання дорослих пропонується класифікація методів активного навчання.
Посібник для вчителів початкових класів «Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!»
Посібник для вчителів початкових класів «Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!»
  1   2 
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: