Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Видання

 

Підвищення якості дошкільної освіти та догляду за дітьми в Україні
Дошкільна освіта та догляд за дітьми є важливими питаннями. Представництво ЮНІСЕФ в Україні здійснило дослідження, яке є аналізом системи дошкільної освіти в Україні. Проведене воно міжнародним консультантом доктором педагогічних наук Яном Пітерсеном на основі рамок якості дошкільної освіти та догляду за дітьми ЄС (EQF) і базується на відвідуваннях закладів, а також на інтерв’ю та фокус-групових дискусіях із розробниками політик, тренерами, зацікавленими сторонами й викладачами.
Критерії якості дошкільної освіти: звіт за результатами дослідження в межах міжнародного проекту «Міжнародні критерії якості дошкільних освітніх програм» (ECERS)
У звіті представлено результати національного дослідження критеріїв якості дошкільної освіти, яке проводилося протягом січня—березня 2019 року в рамках міжнародного проекту «Міжнародні критерії якості дошкільних освітніх програм».
Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти
Багато дослідників називають середовище «третім учителем» після батьків і педагогів. Коли йдеться про організацію освітнього середовища, багато людей одразу починають думати про меблі, іграшки, обладнання. Проте, крім фізичного середовища, не менш важливим є соціальне середовище. Публікацію підготовлено в межах реалізації проекту «Розвиваємо інклюзивне освітнє середовище в громадах Донецької і Луганської областей».
Розвиваємо громадянські компетентності з 1 класу
Навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів із формування громадянської компетентності «Розвиваємо громадянські компетентності з 1 класу», які схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 16 від 13 вересня 2018 р.), є додатковими навчально-методичними матеріалами до існуючих Модельних навчальних програм (Модельних навчальних тижнів) для першого класу. Це ресурс із конструювання освітнього процесу з акцентом на формування громадянської компетентності учнів першого класу Нової української школи.
Нова українська школа: порадник для вчителя
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» є продовженням навчальних тем, які опрацьовувались вчителями під час тренінгів. Посібник містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть вчителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійсню- вати моніторинг розвитку учнів.
Посібник «Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини»
Методичний посібник для педагогів і тренерів «Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини» покликаний надихати педагогів та озброювати їх необхідними навичками, аби з допомогою ляльок долати стереотипи й упередження, які лежать в основі стигматизації, виключення та дискримінації. Методика, що ґрунтується на застосуванні ляльок-персон, добре узгоджується з Базовим компонентом дошкільної освіти та сприяє його реалізації. Описується досвід використання методики дошкільними навчальними закладами – учасниками
Освіта для соціальної справедливості (освіта вільна від упереджень). Навчально-методичні матеріали
Навчально-методичні матеріали «Освіта для соціальної справедливості» укладені на основі матеріалів Міжнародної асоціації «Крок за кроком» (International Step by Step Association, www.issa.nl) для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, які викладають курс «Освіта для соціальної справедливості». Навчально-методичні матеріали містять теоретичну інформацію про теми, зазначені в курсі, опис практичних занять, а також використану та рекомендовану літературу.
Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти. Т.Шоутен, Л.Даниленко, О.Зайченко, Н.Софій. 2008.
Посібник призначений для керівників і педагогів, які є лідерами освітнього процесу. У посібнику акцентується увага на тому, що професійні завдання керівників і педагогів часто збігаються у таких аспектах діяльності, як лідерство в освіті, менеджмент освіти, особливо у тій його частині, коли необхідно знати особливості розвитку дітей різного віку, щоб надавати їм необхідну підтримку.
Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів.
Посібник призначений для педагогів, батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, студентів вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів, яких цікавлять питання оновлення змісту та технологій дошкільної освіти, пошук результативності педагогічної взаємодії освітніх закладів та сім’ї. У посібнику зосереджено увагу на сучасних технологіях формування професійної компетентності майбутнього педагога, що ґрунтуються на теорії соціал-конструктивізму.
Про сто і один метод активного навчання
У посібнику розкриваються основи, суть основних понять, принципи, умови активного навчання дорослих. З урахуванням особливостей та структурної своєрідності тренінгової діяльності в системі навчання дорослих пропонується класифікація методів активного навчання.
  1   2   3  
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: