Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Про сто і один метод активного навчання

 

У посібнику розкриваються основи, суть основних понять, принципи, умови активного навчання дорослих. З урахуванням особливостей та структурної своєрідності тренінгової діяльності в системі навчання дорослих пропонується класифікація методів активного навчання. Висвітлюється кращий досвід роботи тренерів ВФ „Крок за кроком", основна увага в якому сфокусована на поданні найефективніших способів активізації навчання дорослих та аналізі труднощів в організації цього процесу. Видання розраховане на тренерів, може бути корисним вчителям загальноосвітніх шкіл, викладачам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться активним навчанням та фасилітативною тренінговою діяльністю.

Завантажити файл (1222114803_PROSTO.rar)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: