Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів.

 

Посібник призначений для педагогів, батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, студентів вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів, яких цікавлять питання оновлення змісту та технологій дошкільної освіти, пошук результативності педагогічної взаємодії освітніх закладів та сім’ї. У посібнику зосереджено увагу на сучасних технологіях формування професійної компетентності майбутнього педагога, що ґрунтуються на теорії соціал-конструктивізму. Професійна компетентність – інтегрована характеристика педагога, що дозволяє одночасно індивідуалізувати навчально-виховний процес та управляти колективом дітей. Професійна компетентність формується в діяльності. Посібник допоможе знайти відповіді на значну кількість запитань, що стосуються непростих ситуацій у вихованні дітей.

Завантажити файл (Використання інноваційних освітніх технологій.pdf)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: