Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс № 26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області

Контактна інформація:

Директор: Токаренко Неля Петрівна

Адреса: 36020, м. Полтава, Октябрський район, вул. Комсомольська, 20

Контактний телефон: (0532) 77-31-97; (05322) 7-48-32.

Електронна адреса: step26@i.ua

Веб-сайт: www.step26.org.ua

Інформація про навчальний заклад та його участь у проекті

Кількість педагогів та співробітників: 71, з яких 35 педагогів.

Кількість дітей: в СНВК №26 «Перші кроки» навчається 364 дитини, з яких:

  • 90 - учні початкових класів
  • 274 - дошкільника (2 ясельні групи - 70 дітей; 2 групи компенчсуючого типу - 24 дитини; 5 дошкільних груп -180 дітей).

Задачі навчального закладу: надання освітньо-виховних послуг згідно вимог державних програм дітям дошкільного, молодшого шкільного віку (від 2-х до 10 років) та створення акмеологічного освітнього простору для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Основні види діяльності: дошкільна, початкова та інклюзивна освіта.

Заклад має статус тренінгового центру обласного рівня по впровадженню програми «Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» з особистісно зорієнтованого навчання і виховання дітей від народження до 10 років (програма підтримується ВФ «Крок за кроком»).

З 2005р. у закладі працює ресурсно-тренінговий центр для батьків дітей з особливим освітніми потребами.

Заклад є базовим для проведення практики студентів ПНПУ імені В.Г. Короленка та слухачів Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського.

У межах реалізації міжнародних проектів з питань інклюзивної освіти, та науково-педагогічного експерименту Міністерства освіти і науки України наш заклад щороку приймає міжнародних експертів з різних країн з питань впровадження інклюзивної освіти, фокусуючись на дошкіллі та початковій школі (США, Нідерланди, Англія, Шотландії).

З 2013 рік - учасник програми «Школа як осередок розвитку громади».

Чи є поблизу закладу річка і як вона називається?

Річка Ворскла, яка знаходиться далеко від навчального закладу.

Що є основою для участі закладу в проекті? Чи знають про участь у проекті місцеві органи управління, директори інших закладів, персонал, діти, сім`ї?

У 2009-2011рр. заклад брав участь у проекті «Інклюзивне оцінювання: розвиток альтернативних практик» (розвиваючі практики інклюзивної освіти в школі), що реалізовувався ВФ «Крок за роком» за підтримки Фонду Відкритого Суспільства. Підтримка, що надавалась: навчання педагогів, методичні матеріали.

У 2001-2013 рр. відповідно до наказу МОН України №3586 від 10.08.2001 року – заклад мав статус експериментального майданчику «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах України». У результаті творчою групою закладу обґрунтовано досвід «Створимо світ рівних можливостей».

Чи знають про участь у проекті місцеві органи управління, директори інших закладів персонал, діти, сім`ї?

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та міський методичний кабінет, школи, інклюзивні заклади, педагогічні працівники та родини, що мають дітей з особливими потребами поінформовані та підтримують участь закладу в проекті.

Які основні зміни відбулися у закладі за останні два роки?

Для надання підтримки окремим дітям особливими потребами в штат закладу було введено асистента вчителя. Крім двох дошкільних груп у закладі збільшилась кількість дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які потребують інклюзивної освіти.

З 2013 року навчальний заклад є учасником «Школи партнерства», однією з задач якої є розширення кола партнерів заради забезпечення відкритого освітнього простору, мобілізації всіх можливих ресурсів задля підвищення якості та доступності освіти для всіх.

Якими є три найбільші проблеми у розвитку закладу?

  • Недостатня матеріально-технічна база закладу для того, щоб за потребою кожна дитина з особливими потребами долучилася до навчально-виховного процесу (додаткові навчальні матеріали, посібники).
  • Розвивальні комп’ютерні програми та власне і самі технічні засоби, які на сьогодні практично відсутні.
  • Недостатня обізнаність педагогів інклюзивних груп та класів із методик навчання даної категорії дітей.

Чи має заклад план розвитку навчального закладу? Якщо так, яким чином він розроблявся?

СНВК як школа громадської активності орієнтована на співпрацю і партнерство між навчально-виховним комплексом, сім’єю і громадою задля досягнення успіху в розвитку дітей і педагогів, вдосконалення навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічної бази. Місія закладу та план розвитку школи розробляється шляхом врахування пропозицій та пріоритетів всіх учасників навчально-виховного процесу.

Якими є стосунки між навчальним закладом і сім`ями?

Стосунки базуються на довірі та взаємодопомозі. В закладі працює активно рада закладу, батьки мають право приймати рішення щодо навчання та виховання своїх дітей та разом з тим несуть персональну відповідальність стосовно цих рішень.

Наскільки відчувають себе ті, хто працює у закладі, частиною спільноти?

У закладі на постійній основі розглядаються питання створення необхідних умов для становлення й розвитку в усіх суб’єктів освіти уявлення про успіх, високі досягнення, необхідні для розвитку особистості й соціуму. Такий підхід дає відчуття успіху та усвідомлення того, що кожен його учасник є частиною загальношкільної спільноти.

Завантажити буклет школи

Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс № 26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: