Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Інклюзивна освіта від А до Я: поширені питання

Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, універсальний дизайн, розумне пристосування

Що таке інклюзивна освіта?
Як розуміти поняття «інклюзивний навчальний заклад»?
Чи можна вважати інклюзивним навчальний заклад зі спеціальними групами/класами?
Хто такі діти з особливими освітніми потребами?
Що таке універсальний дизайн і розумне пристосування?

Зарахування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчальний заклад

Хто приймає рішення про відкриття інклюзивних класів у навчальному закладі?
Як здійснюється зарахування дітей з особливими освітніми потребами в навчальний заклад?

Що треба знати про психолого-медико-педагогічну консультацію (ПМПК)?

Що таке психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) та її функції?
Де я можу знайти адресу районної ПМПК?
Як записатись на прийом?
Які документи потрібні для проведення консультації в ПМПК?
Чи можуть батьки бути присутніми під час оцінювання розвитку своєї дитини?
Що таке висновок ПМПК?
Як психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) забезпечує супровід педагогам загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів?
Чи може практичний психолог звернутись у психолого-медико-педагогічну консультацію із заявою про здійснення психолого-педагогічного вивчення дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад?

Особливості організації навчання в інклюзивному навчальному закладі

Хто в навчальному закладі відповідає за організацію інклюзивної освіти?
За що відповідають батьки?
Які умови повинні бути створені для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в навчальному закладі?
Скільки учнів повинно бути в інклюзивному класі?
За якими програмами навчаються учні з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі?

Асистент учителя та інші додаткові фахівці

В яких нормативно-правових документах зазначена посада асистента?
Якими є основні завдання й функції асистента вчителя в навчально-виховному процесі?
Чим відрізняється асистент учителя від асистента дитини?
Які послуги, окрім освітніх, може отримати дитина з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі?
Хто ще може надавати додаткові послуги дитині з особливими освітніми потребами у процесі навчання та якими є функції цих фахівців?
Де можна отримати супровід вузьких спеціалістів (учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель-сурдопедагог, учитель-тифлопедагог) окрім навчальних закладів?

Що таке індивідуальна програма розвитку?

Що таке індивідуальна програма розвитку?
В яких нормативних документах розповідається про індивідуальну програму розвитку?
Де реалізується індивідуальна програма розвитку – удома чи у школі?
Хто складає індивідуальну програму розвитку для дитини?
Що повинна містити індивідуальна програма розвитку?
Скільки часу діє індивідуальна програма розвитку (ІПР)?
Чи залучаються батьки до написання індивідуальної програми розвитку?
Чи обов’язковим є підписання індивідуальної програми розвитку батьками дитини?
Що таке індивідуальна навчальна програма та індивідуальний навчальний план у контексті написання індивідуальної програми розвитку (ІПР)?

Компоненти індивідуально програми розвитку

З яких компонентів складається індивідуальна програма розвитку (ІПР)?
Яка інформація записується в компоненті «наявний рівень знань і вмінь дитини»?
Що таке адаптація, яка зазначається в індивідуальній програмі розвитку?
У чому полягає важливість модифікацій?
На що звертати увагу при розробці й написанні навчальних цілей і завдань в індивідуальній програмі розвитку (ІПР)?
Що мається на увазі під спеціальними та додатковими послугами?

Індивідуальна форма навчання

Що таке індивідуальна форма навчання?
Хто має право на індивідуальне навчання?
Що є підставою для організації індивідуальної форми навчання?
Яким є порядок зарахування на індивідуальну форму навчання?
Чи може дитина з особливим освітніми потребами навчатися за дистанційною формою навчання?
Що таке індивідуальний навчальний план у контексті організації індивідуальної форми навчання?
Як здійснюється оплата праці педагогічних працівників, які навчають учнів за індивідуальною формою навчання?
Що таке індивідуальна програма реабілітації?
Чому вчителям чи батькам важливо знати про цей документ?
Де зазначається інформація про індивідуальну програму реабілітації?
Хто складає індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю?

Інклюзія в дошкільному навчальному закладі

Чи внесено зміни в Положення про дошкільний навчальний заклад про питання інклюзивної освіти?
Хто приймає рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі?
Які документи потрібні для зарахування дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивну групу дошкільного навчального закладу?
Якою є наповнюваність інклюзивних груп?
Чи відрізняється режим роботи в інклюзивних групах від роботи у групах загального розвитку?
За якими програмами здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах дошкільного навчального закладу?
Які додаткові послуги, крім освітніх, може отримати дитина з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі?
Чи передбачається в дошкільному навчальному закладі посада асистента вихователя?
Якими є основні завдання та функції асистента вихователя?
Чим відрізняється асистент вихователя від асистента дитини?
Що таке індивідуальна група супроводу дитини?
Як ввести у штатний розклад дошкільного навчального закладу посаду додаткового спеціаліста для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами?

Інклюзія: опорні школи

Що таке опорна школа?
Яким чином опорна школа пов’язана з інклюзією?

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: